Поточний театральний сезон
Шапка сайту

Запорізька обласна рада


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного добору

на посаду директора - художнього керівника

комунального закладу

«Запорізький обласний театр ляльок»

Запорізької обласної ради


Запорізька обласна рада оголошує конкурс

на посаду директора - художнього керівника

комунального закладу

«Запорізький обласний театр ляльок»

Запорізької обласної ради


1. Строк приймання документів на участь у конкурсі

Документи на участь у конкурсі приймаються

з 05 грудня 2018 року упродовж 30 днів до 04 січня 2019 року.


2. Початок формування конкурсної комісії

Запорізька обласна рада (далі - Орган управління) розпочинає формування конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора - художнього керівника комунального закладу «Запорізький обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради з 06 грудня 2018 року.


3. Умови проведення конкурсу

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті zor.gov.ua.

Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду директора - художнього керівника комунального закладу «Запорізький обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає до виконавчого апарату Запорізької обласної ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси: проспект Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, відділ трудових відносин управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату Запорізької обласної ради, номер контактного телефону: (061) 239-07- 12, Волкова Наталія Євгенівна; (061) 239-07-95, Лісова Марина Миколаївна; електронна адреса: kadry@zor.gov.ua.

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

Публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років кандидати презентують під час другого засідання конкурсної комісії.


4. Строки проведення конкурсу

Конкурсний добір починається 05 грудня 2018 року

та закінчується не пізніше 05 лютого 2019 року.


5. Вимоги до кандидата для участі у конкурсі

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта;

- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

- володіння державною мовою;

- здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї керівників органу управління.


З інформацією, що стосується умов праці, відомостями про матеріально- технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Запорізької обласної ради zor.gov.ua.