Шапка сайту


Театр здійснює свою діяльність на основі та відповідно до Конституції України, законодавства України про культуру, Цивільного кодексу України, Закону України "Про театри і театральну справу", інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, норм податкового законодавства України, рішень Запорізької обласної ради та Статуту, який затверджується Запорізькою обласною радою.


Метою діяльності Театру є розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення області в театральному мистецтві.

Основна діяльність Театру не має на меті одержання прибутку.


Основними видами діяльності Театру є:

- створення, публічне виконання та публічний показ театральних вистав, інших творів театрального мистецтва на власній сцені (сценах) та на гастролях, організація мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів, а також реалізація квитків на зазначені заходи;

- підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для їх публічного показу на власній чи орендованих сценах додержання прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право та суміжні права;

- організація стажувань усіх категорій працівників театру;

- надання організаціям на основі договорів постановчих послуг, сценічних постановчих засобів для проведення вистав, концертів;

- виготовлення на замовлення фізичних та юридичних осіб предметів художнього оформлення театральних постановок, концертів;

- надання власної сцени іншим театрам за угодою для проведення гастрольних заходів, спільних театральних програм та інших проектів;

- підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових і рекламних матеріалів, копій відеоматеріалів та фонограм, пов'язаних з діяльністю Театру, з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права.


Театр є неприбутковим закладом з частковим бюджетним фінансуванням у вигляді дотації, яка виділяється з обласного бюджету і затверджується рішенням Запорізької обласної ради, передбаченої для покриття планових збитків та витрат Театру згідно з чинним законодавством України.


Джерелами фінансування театру є:

- кошти обласного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування Театру, у тому числі на утримання театральних будівель (споруд, приміщень);

- власні надходження, отримані згідно з чинним законодавством України;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.