Номер театрального сезону
Шапка сайту

Запорізька обласна рада


Оголошення про проведення конкурсного добору

на посаду директора

комунального закладу 

«Запорізький обласний театр ляльок»

Запорізької обласної ради 


Запорізька обласна рада оголошує конкурс

на посаду директора

комунального закладу

«Запорізький обласний театр ляльок»

Запорізької обласної ради


1. Строк приймання документів на участь у конкурсі

Документи на участь у конкурсі приймаються з 05 січня 2018 року упродовж 30 днів.


2. Початок формування конкурсної комісії

Запорізька обласна рада (далі - орган управління) розпочинає формування конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Запорізький обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради з 05 січня 2018 року.


3. Умови проведення консурсу

Конкурсний добір проводиться публічно.

Орган управління забезпечує відео- та аудіо фіксацію вcix засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один i п'ять років.

Уci зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду директора комунального закладу «Запорізький обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради.

 

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає до виконавчого апарату Запорізької обласної ради такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-  автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік i місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв'язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа,  що  посвідчує  особу,  копії  документів  про  вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Особа, може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси органу управління:

проспект Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107,

управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради,

контактний телефон: (061) 224-70-26,

Пакета Тетяна Анатоліївна,

електронна адреса: kadry@zor.gov.ua

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої  інформації.


4. Строки проведення конкурсу

Конкурсний добір  починається 05  січня 2018  року та закінчується  не пізніше 05 березня 2018 року.


5. Вимоги до кандидата для участі у конкурсі

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта;

- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

- володіння державною мовою;

 - здатність   за   своїми   діловими   i   моральними   якостями,   освітнім  i професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. Не може   бути   призначена   на   посаду   керівника   комунального   закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або  не  знята  в  установленому  законом  порядку,   або  на  яку  протягом останнього   року   накладалося   адміністративне   стягнення   за   вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї керівників органу управління.